přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 12. květnu 2021

12.5.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 18. týdnu na území ČR celkově normální, oproti předcházejícímu týdnu došlo ke zlepšení stavu. Hladina převážně stagnovala, až mírně rostla. Vydatnost pramenů na území ČR byla celkově mírně podnormální, oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zlepšení stavu.

Za týden od 3. 5. do 9. 5. 2021 spadlo na celém území 6 mm srážek (Čechy 8 mm, Morava 3 mm), což odpovídá 47 % normálu pro toto období.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne většinou setrvalé nebo mírně kolísaly. V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry se průtoky pohybovaly převážně v rozmezí od 55 do 160 %QV, některé toky odvodňující horské oblasti byly 1,5 až 3násobné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zlepšila. Toky s průtoky na hranici hydrologického sucha se nadále téměř nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny téměř ze 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem