přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 5. 5. 2021

5.5.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 17. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů celkově k mírnému zhoršení stavu. Hladina převážně stagnovala, až mírně klesala. Vydatnost pramenů na území ČR byla celkově silně podnormální. Na většině území Čech převládala podnormální vydatnost.

Za týden od 26. 4. do 2. 5. 2021 spadlo na celém území 22 mm srážek (Čechy 26 mm, Morava 15 mm), což odpovídá 164 % normálu pro toto období.

Zásoba vody ve sněhu na území České republiky činila ke dni 3. 5. 2021 cca 0,158 mld. m3, což představuje v průměru cca 2 mm (2 litry na jeden metr čtvereční).

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne většinou setrvalé nebo slabě klesaly či kolísaly. Během víkendu, v reakci na srážky, které zasáhly celé území ČR, a vlivem odtávání sněhové pokrývky z hřebenů hor, nastaly všeobecné vzestupy hladin. Průtoky ve vodních tocích byly v porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry převážně podprůměrné, v rozmezí 30–90 % dlouhodobého dubnového průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně nezměnila. Toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, se nadále téměř nevyskytují. Limitu sucha (Q355) aktuálně dosahuje Dyje v profilu Hevlín.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny téměř ze 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Za měsíc duben bylo z vodních nádrží nadlepšeno 4,76 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. V součtu za leden až duben bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 36,26 mil. m3.

Během dubna rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky Povodí celkem 63,21 mil. m3, od začátku roku 2021 bylo na významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 296,60 mil. m3 vody.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem