přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 21. dubnu 2021

21.4.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 15. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů k mírnému zhoršení stavu. Hladina převážně stagnovala, až mírně klesala. Vydatnost pramenů na území ČR byla celkově silně podnormální, v porovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala.

Za týden od 12. 4. do 18. 4. 2021 spadlo na celém území 18 mm srážek (Čechy 9 mm, Morava 20 mm). Zásoba vody ve sněhu na území České republiky činila ke dni 19. 4. 2021 cca 0,347 mld. m3, což představuje v průměru cca 4,4 mm (4,4 litry na jeden metr čtvereční). Průtoky ve vodních tocích slabě kolísaly nebo byly setrvalé, v porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry převážně podprůměrné, v rozmezí 25–80 % dlouhodobého dubnového průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila, toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, se téměř nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem