přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 24. březnu 2021

24.3.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 11. týdnu na území ČR celkově normální. Na většině území převládal normální stav s výjimkou mírně nadnormálních povodí Labe od Doubravy po Jizeru, horní a střední Moravy a silně nadnormálního povodí Svratky a Svitavy. Oproti předcházejícímu týdnu došlo u mělkých vrtů k mírnému zhoršení stavu. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 11. týdnu rovněž celkově normální. Vydatnost pramenů se ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR mírně zmenšila a celkově u pramenů převažovala stagnace.

V období od 17. 3. do 24. 3. 2021 se na území České republiky vyskytovaly srážky s úhrny do 20 mm, ve vyšších oblastech byly srážky sněhové. V důsledku sněhových srážek se významně zvýšila zásoba vody ve sněhu. Hladiny většiny vodních toků jsou setrvalé nebo zvolna klesající. Ve srovnání s dlouhodobým měsíčním průměrným průtokem jsou aktuální průtoky ve vodních tocích převážně podprůměrné (20 – 90 %). V nadcházejícím období se očekává oteplení doprovázené táním sněhové pokrývky, které může způsobit dočasné zvýšení průtoků ve vodních tocích.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky z tajícího sněhu.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem