přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. únoru 2023

8.2.2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 5. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (12 %), podíl mělkých vrtů s normální hladinou (55 %) a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (13 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, ale u 4 % vrtů byl zaznamenán pokles a u 2 % vrtů vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 5. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (21 %), podíl pramenů s normální vydatností (49 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (9 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala, ale u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení a pouze u 2 % pramenů zvětšení vydatnosti. K mírnému zlepšení stavu vydatnosti došlo v povodí dolní Moravy, kde se stav zlepšil z mimořádně na silně podnormální. Dále se stav vydatnosti zlepšil v povodí Labe od Doubravy po Jizeru ze silně na mírně podnormální a také v povodí horní Moravy z mírně podnormálního na normální. Ke zhoršení stavu vydatnosti došlo pouze v povodí Odry ze silně na mírně nadnormální.

Srážky byly v první polovině týdne převážně sněhové, ve druhé polovině týdne v nižších a středních polohách dešťové a v jejich důsledku došlo k vzestupům, místy i překročení 1. SPA (na Mandavě, Kamenici, Cidlině, Doubravě, Tiché Orlici, Skalici, Panenském potoce a Dyji). V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 50 do 180 %, ojediněle i vyšší. Z hlediska hydrologického sucha se situace v celé republice zlepšila, toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem