přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 14. prosinci 2022

14.12.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 49. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (22 %) a podíl mělkých vrtů s normální hladinou (42 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (11 %) mírně vzrostl. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (78 %), ale u 8 % vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově mírně podnormální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální (34 %), normální (32 %) a silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (9 %) se téměř nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (77 %), ale u 5 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků na našem území byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně klesaly. Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými prosincovými normály převážně podprůměrné až průměrné, nejčastěji
v rozmezí 30 až 105 % QXII. Mírně nadprůměrné průtoky (do 2,5násobku QXII) se vyskytovaly nejčastěji na tocích v povodí Vltavy. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem