přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 7. prosinci 2022

7.12.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 48. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (25 %) mírně vzrostl. Podíl vrtů s normální (43 %) a silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (6 %) mírně poklesl. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí
k mírnému poklesu (61 %).

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální (37 %), normální (29 %) a silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (7 %) se téměř nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (54 %).

Hladiny většiny sledovaných toků na našem území byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně klesaly. Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými prosincovými normály převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 85 % QXII. Průměrné až mírně nadprůměrné průtoky (do 1,5násobku QXII) měly místy toky v povodí Vltavy.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 62–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc listopad bylo z vodních nádrží nadlepšeno 21,5 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2022 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 439 mil. m3.

Během listopadu došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 38,7 mil. m3, od začátku roku 2022 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno téměř 648,5 mil. m3.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem