přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 23. listopadu 2022

23.11.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 46. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (19 %) mírně vzrostl a podíl vrtů s normální hladinou (53 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (4 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (61 %).

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 46. týdnu celkově silně podnormální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (36 %), podíl pramenů s normální vydatností (29 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (8 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (56 %).

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne mírně kolísaly nebo byly setrvalé. Vzestupnou tendenci měly v druhé polovině týdne hladiny v povodí Berounky a horní Vltavy. Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 90 % průměru. V povodí Berounky, horní a střední Vltavy a na menších přítocích dolní Sázavy se místy vyskytovaly větší hodnoty (90 až 190 % Qm). Z hlediska hydrologického sucha se situace ve většině hlavních povodí v uplynulém týdnu slabě zlepšila, suché profily se téměř nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 51–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem