přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 16. listopadu 2022

16.11.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 45. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (16 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů s normální hladinou (55 %) mírně poklesl. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (4 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (68 %) a u 4 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 45. týdnu celkově silně podnormální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (37 %) se nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (31 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (7 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (61 %).

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v říjnu mimořádně podnormální v severočeské křídě (skupina hg rajonů 4), v části jihočeských pánví (2A), permokarbonu středních a západních Čech (8B), podkrušnohorských pánví (1B) a cenomanu severočeské křídy (6C). Silně podnormální byla hladina v části jihočeských pánví (2D), permokarbonu středních a západních Čech (8A, 8C), moravského terciéru (3C), cenomanu severočeské křídy (6D) a cenomanu východočeské křídy (7A). Silně nadnormální byla stále hladina v části cenomanu severočeské křídy (6B), který má výrazně víceletý režim. Stav hlubokých zvodní se oproti předcházejícímu měsíci změnil jen nevýrazně. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny na celém území, méně výrazné je zhoršení stavu v jižních a východních Čechách. Vzestup nebo velký vzestup nezaznamenal žádný objekt, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 45 % objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne klesaly nebo slabě kolísaly. V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 105 % průměru, na menších přítocích Sázavy a dolní Vltavy se vyskytovaly i vyšší hodnoty (do 130 %). Z hlediska hydrologického sucha se situace v Čechách mírně zhoršila na Moravě zůstala podobná.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 49–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem