přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 26. říjnu 2022

26.10.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 42. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (15 %), normální hladinou (63 %) a mimořádně nadnormální hladinou (4 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu
(53 %), pouze u 1 % vrtů byl zaznamenán pokles.

Vydatnost pramenů na území ČR byla ve 42. týdnu celkově mírně podnormální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zhoršil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (34 %), podíl pramenů s normální vydatností (34 %) a se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (9 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (53 %), ale u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti a pouze u 2 % pramenů zvětšení nebo velké zvětšení. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně kolísaly. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 95 % průměru, jen místy, zejména na tocích
v povodí Vltavy dosahovaly toky průměrných nebo i mírně nadprůměrných průtoků (100 až 160 % Qm). Z hlediska hydrologického sucha se situace ve většině povodí velmi mírně zhoršila. V povodí Vltavy a Dyje zůstala situace podobná.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny
z 60–100 % a jsou schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem