přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 12. říjnu 2022

12.10.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 40. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (11 %) a silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (9 %) se téměř nezměnil. Podíl vrtů s normální hladinou (61 %) mírně vzrostl. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (67 %), pouze u 2 % vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 40. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti výrazněji nezměnil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální (28 %) a se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (12 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (38 %) mírně poklesl. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (49 %), ale u 9 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo pozvolna klesaly. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 160 % průměru, jen místy více. Z hlediska hydrologického sucha se situace téměř nezměnila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 61–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem