přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 1. únoru 2023

1.2.2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 4. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (10 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (54 %) se zvýšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (15 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (51 %), u 10 % vrtů byl zaznamenán pokles nebo velký pokles. Pouze u 1 % vrtů byl zaznamenán vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 4. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (20 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (47 %) se mírně zvýšil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (12 %) se snížil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (48 %), ale u 12 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení a pouze u 2 % pramenů zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny vodních toků byly setrvalé nebo pozvolna klesaly. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné až průměrné, nejčastěji mezi 40 až 105 % Qm, ojediněle, převážně pod nádržemi, byly i více než 1,5násobné. Z hlediska hydrologického sucha se situace v celé republice nezměnila, vodnosti na úrovni hydrologického sucha se ve sledovaných hlásných profilech nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 60–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc leden bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 16 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2023 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 16 mil. m3.

Během ledna došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 70 mil. m3, od začátku roku 2023 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 70 mil. m3.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem