přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. únoru 2022

2.2.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 4. týdnu na většině území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Hladina převážně stagnovala. Ke zlepšení stavu došlo pouze v povodí Otavy z normálního na mírně nadnormální.

Vydatnost pramenů na území ČR byla taktéž celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne byly setrvalé nebo slabě kolísaly, během víkendu ojediněle slabě stoupaly toky v české části povodí Odry. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % Qm. Podprůměrných průtoků dosahovaly nejčastěji toky v povodí Moravy po Dyji (5 až 30 % Qm), naopak nadprůměrné průtoky se ojediněle vyskytovaly na úsecích toků pod nádržemi v povodí Odry a také na tocích v české části povodí Odry (1,5 až 2násobek Qm). Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se téměř nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc leden bylo z vodních nádrží nadlepšeno 17,61 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2022 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem tedy 17,61 mil. m3.

Během ledna došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 68,94 mil. m3, od začátku roku 2022 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno tedy 68,94 mil. m3.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem