přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 6. říjnu 2021

6.10.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 39. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Situace však byla nadále regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti a současně vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala s tendencí k mírnému poklesu.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo jen slabě rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry dosahovaly průtoky nejčastěji hodnot v rozmezí od 30 do 100 %. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zhoršila na celém území, nejvíce v povodí Moravy po Dyji, kde se průtoky pod hranicí sucha (Q355d) vyskytovaly na 1/3 hlásných profilů.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc září bylo z vodních nádrží nadlepšeno 19,9 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2021 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem téměř 93 mil. m3.

Během září došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 20 mil. m3, od začátku roku 2021 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno více než 518 mil. m3.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem