přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 5. říjnu 2022

5.10.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 39. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výraznější změně stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (10 %) a podíl vrtů s normální hladinou (56 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou se snížil (9 %). Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (70 %), pouze u 1 % vrtů byl zaznamenán vzestup a u 4 % vrtů došlo k poklesu. Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti výrazněji nezměnil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (26 %) se nezměnil, a ani podíl pramenů s normální (42 %) a se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (11 %) se příliš nezměnil.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne slabě kolísaly v závislosti na rozložení a intenzitě srážek nebo byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 180 % průměru, místy v povodí Vltavy se vyskytovaly i hodnoty 2 až 5násobné. Z hlediska hydrologického sucha zůstala situace oproti předchozímu týdnu podobná.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 64–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc září bylo z vodních nádrží nadlepšeno téměř 28 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2022 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 402 mil. m3.

Během září došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 31 mil. m3, od začátku roku 2022 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno tedy 587 mil. m3.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem