přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 29. září 2022

29.9.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 38. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (63 %), u 12 % vrtů byl zaznamenán vzestup a u 8 % vrtů dokonce velký vzestup, k poklesu nebo velkému poklesu nedošlo u žádného ze sledovaných vrtů. Ke zhoršení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zlepšil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí
k mírnému zvětšení (57 %), ale u 10 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 8 % pramenů dokonce velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne mírně kolísaly v závislosti na rozložení a intenzitě srážek, hned na začátku týdne byl na horní Otavě a přítocích krátce dosažen 1. SPA. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky podprůměrné až průměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 150 % průměru, v povodí Sázavy, Otavy, Berounky a Odry se vyskytovaly i hodnoty 2 až 5násobné. Z hlediska hydrologického sucha zůstala situace oproti předchozímu týdnu podobná.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem