přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 31. srpnu 2022

31.8.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 34. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k výraznému zlepšení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně mírně rostla, u 28 % vrtů rostla výrazněji. Ke zhoršení stavu nedošlo v žádném povodí. Na převážné většině území ČR došlo ke zlepšení stavu. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (22 %) se výrazně snížil, podíl vrtů s normální hladinou (44 %) se zvýšil a podíl vrtů se silně a mimořádně nadnormální hladinou se zvýšil na 9 %.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 34. týdnu celkově normální. Mimořádně nadnormální vydatnost byla zaznamenána v povodí Osoblahy. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti výrazně zlepšil. Vydatnost pramenů se převážně mírně zvětšovala, ale u 17 % pramenů se zvětšovala výrazněji. Na převážné většině území ČR došlo ke zlepšení stavu. Podíl pramenů se silně a mimořádně podnormální vydatností (39 %) se snížil. Podíl pramenů s normální vydatností (33 %) a podíl pramenů se silně
a mimořádně nadnormální vydatností (10 %) se zvýšil.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu celého týdne převážně kolísaly vlivem srážek. V důsledku vytrvalých dešťů a nasycení povodí z předchozích srážek stoupaly během první poloviny týdne hladiny toků téměř na celém území, místy i s překročením 1., ojediněle 2. SPA. V druhé polovině kolísaly toky převážně lokálně vlivem bouřkové činnosti, také místy s překročením
1. a 2. SPA. Největší vzestup byl zaznamenán na Klabavě, kde byl ve čtvrtek 26. 8. dosažen 3. SPA v profilu Hrádek. Nejvýraznější týdenní pokles zaznamenala Klabava v Nové Huti (o 108 cm). V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí, nejčastěji od 35 do 300 % normálu, srážkami zasažené toky dosahovaly ojediněle 3 až 10násobku Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích zlepšila. V povodí dolního Labe a Ohře ovšem počet profilů se suchem dosahoval stále více než 45 %, což je nejvíce ze všech povodí. Celkově však hydrologické sucho přetrvávalo na 13 % všech sledovaných stanic.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem