přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 24. srpnu 2022

24.8.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 33. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném povodí. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (44 %) se mírně zvýšil, podíl vrtů s normální hladinou (34 %) se mírně snížil a silně a mimořádně nadnormální hladina byla dosažena pouze u jednoho vrtu.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 33. týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zlepšil na silně podnormální. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení, ale 2 % pramenů se zvětšovala výrazněji. Podíl pramenů se silně a mimořádně podnormální vydatností (50 %) a silně a mimořádně nadnormální vydatností (3 %) se nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (23 %) se příliš nezměnil.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu první poloviny týdne setrvalé nebo mírně kolísaly, v závěru týdne, od pátku do neděle, v důsledku silných bouřek přecházejících do vytrvalého deště stoupaly. Největší vzestupy vodních hladin byly v povodí Klabavy (3. SPA v profilu Hrádek a Nová Huť, 2. SPA v Rokycanech-Na Pátku a na Holoubkovském potoce v Rokycanech-Dvořákova). V Praze a okolí byly opakovaně dosaženy 2. SPA na Botiči, v povodí Skalice ve Varvažově (2. SPA) a v Zadním Poříčí (1. SPA). Na Romži ve Stražisku byl překročen 2. SPA, opakovaně také 2. SPA na Černém potoce ve Velké Kraši a 1. SPA na několika dalších stanicích v povodí Vidnavky a Třebůvky. Nejvýraznější týdenní vzestup zaznamenala Klabava v Nové Huti (179 cm) a Skalice ve Varvažově (106 cm). V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 20 do 95 % normálu, srážkami zasažené toky dosahovaly ojediněle 5 až 7násobek Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích zlepšila kromě dolního Labe a Ohře, kde počet profilů se suchem dosahoval více než 65 %. I nadále však hydrologické sucho přetrvávalo na 40 % všech sledovaných stanic.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem