přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 17. srpnu 2022

17.8.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 32. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (40 %) se příliš nezměnil, podíl vrtů s normální hladinou (38 %) se mírně snížil a silně a mimořádně nadnormální hladina byla dosažena pouze u jednoho vrtu. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 32. týdnu celkově mimořádně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zhoršil na mimořádně podnormální. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení, ale výrazněji se zmenšovala pouze u 3 % pramenů.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech v červenci oproti předchozímu měsíci zaznamenala stagnaci až mírný pokles u 70 % objektů, stagnaci až mírný vzestup hladiny zaznamenalo 19 % objektů a pokles až velký pokles hladiny 11 % objektů. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny na celém území. Vzestup zaznamenala pouze 3 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 55 % objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo na mírných poklesech, v závěru týdne v důsledku přeháněk a bouřek mírně kolísaly zejména toky na severovýchodě ČR. Týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -10 do 0 cm, ojediněle byly poklesy i větší. Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se v průběhu týdne pohybovaly většinou v rozmezí hodnot Q364–300d. Téměř 60 % všech hlásných profilů vykazovalo velmi nízké průtoky pod hranicí pro hydrologické sucho Q364–355d. Největší podíl profilů s indikací hydrologického sucha Q364–355d je v povodí Moravy po Dyji (65 %), horního Labe (64 %) a dolního Labe a Ohře (63 %), u ostatních povodí je hydrologické sucho indikováno u 50 až 55 % profilů. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 15 do 55 % QVIII. Jen mírně podprůměrné nebo průměrné průtoky se vyskytovaly ojediněle na tocích pod nádržemi.

Hladiny vodních nádrží v uplynulém týdnu převážně mírně klesaly, případně byly setrvalé. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 62–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem