přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 13. červenci 2022

13.7.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 27. týdnu celkově normální. V povodí Otavy a střední Vltavy byla hladina silně nadnormální. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (26 %) se snížil, podíl vrtů s normální hladinou (42 %) se zvýšil. Podíl vrtů se silně a mimořádně nadnormální hladinou (9 %) se mírně zvýšil. Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově mírně podnormální. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zlepšení, ale u 10 % pramenů se výrazněji zvětšovala. Podíl pramenů se silně a mimořádně podnormální vydatností (44 %) se snížil, podíl pramenů s normální vydatností (27 %) se mírně zvýšil. Podíl pramenů se silně a mimořádně nadnormální vydatností (10 %) se příliš nezměnil.

Hladiny vodních toků vlivem četných srážek v průběhu týdne kolísaly, případně byly setrvalé. Na Svinenském potoce v profilu Trhové Sviny došlo 5. 7. ke krátkodobému překročení 1. SPA. V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 25 do 150 % průměru, ojediněle u menších toků zasažených srážkami byly průtoky i větší. Největší sucho v povrchových vodách panovalo v povodí dolního Labe a Ohře (na cca 40 % profilech byly vodnosti pod hranicí sucha).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 76–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem