přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 7. červenci 2022

11.7.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 26. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální.

Hladiny vodních toků byly v první polovině týdne rozkolísané vlivem předchozího nasycení půdy a vydatných srážek, které zasáhly především Čechy. Znovu docházelo na celé řadě toků k překročení SPA. K překročení 3. SPA došlo během noci na čtvrtek 30. 6. na menších tocích v povodí dolní Vltavy (na Botiči v Jesenici-Kocandě, kde průtok překročil hranici pro 50letou povodeň a Průhonicích a na Pitkovickém potoce v profilu Kuří) a horní Vltavy (na Blanici v profilu Blanický mlýn, Bavorov a Podedvory, dále na Křemžském potoce v Brlohu, Zlatém potoce v Hracholuskách, kde průtok překročil hranici pro 50letou povodeň, Bezdrevském potoce v Netolicích a na Polečnici v Českém Krumlově). Ve druhé polovině týdne již toky převážně klesaly. V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 25 do 145 % průměru, ojediněle u menších toků zasažených srážkami i více. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích zlepšila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 78–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc červen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 46 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2022 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 128 mil. m3.

Během června došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno téměř 87 mil. m3, od začátku roku 2022 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno tedy 509 mil. m3.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 26. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální.

Hladiny vodních toků byly v první polovině týdne rozkolísané vlivem předchozího nasycení půdy a vydatných srážek, které zasáhly především Čechy. Znovu docházelo na celé řadě toků k překročení SPA. K překročení 3. SPA došlo během noci na čtvrtek 30. 6. na menších tocích v povodí dolní Vltavy (na Botiči v Jesenici-Kocandě, kde průtok překročil hranici pro 50letou povodeň a Průhonicích a na Pitkovickém potoce v profilu Kuří) a horní Vltavy (na Blanici v profilu Blanický mlýn, Bavorov a Podedvory, dále na Křemžském potoce v Brlohu, Zlatém potoce v Hracholuskách, kde průtok překročil hranici pro 50letou povodeň, Bezdrevském potoce v Netolicích a na Polečnici v Českém Krumlově). Ve druhé polovině týdne již toky převážně klesaly. V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 25 do 145 % průměru, ojediněle u menších toků zasažených srážkami i více. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích zlepšila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 78–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc červen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 46 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2022 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 128 mil. m3.

Během června došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno téměř 87 mil. m3, od začátku roku 2022 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno tedy 509 mil. m3.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem