přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. září 2021

22.9.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 37. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Situace však byla nadále regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti a současně vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala s tendencí k mírnému poklesu.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně slabě kolísaly nebo byly setrvalé.

Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům dosahovaly průtoky širokého rozmezí hodnot, nejčastěji 40 až 120 % QIX. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve většině povodí mírně zhoršila, v povodí Dyje a Vltavy zůstala stejná nebo se mírně zlepšila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny téměř z 80 až 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem