přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 24. květnu 2023

24.5.2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 20. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (6 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (49 %) se mírně snížil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (22 %) se zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (49 %), ale u 16 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup hladiny. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (12 %) a podíl pramenů s normální vydatností (46 %) se mírně snížil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (19 %) se mírně zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (51 %), u 5 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti. Naopak u 5 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 6 % velké zvětšení vydatnosti. Hladiny sledovaných toků v povodí Labe a Vltavy slabě kolísaly nebo klesaly. V povodí Odry a Moravy bylo kolísání v důsledku srážek výraznější, celkově převažovaly vzestupy hladin, v první polovině týdne byl v řadě profilů překročen 1. a 2. SPA, na Veličce ve Velké nad Veličkou krátce i 3. SPA. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 87–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem