přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 27. dubnu 2022

27.4.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 16. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu nedošlo k výraznější změně stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu, ale u 4 % objektů klesala výrazněji. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení, ale u 4 % objektů výrazněji zmenšovala.

Hladiny většiny vodních toků byly v průběhu týdne setrvalé, případně na pozvolném poklesu a především až v závěru týdne po srážkách slabě až mírně kolísaly. Na tocích odvodňujících hřebenové oblasti hor s dostatkem sněhu docházelo především ve druhé polovině týdne ke kolísání hladin v důsledku tání sněhové pokrývky. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 60 % průměru, ojediněle na horských tocích (a v závěru týdne i jinde) hodnoty kolem průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace během týdne mírně zhoršovala, ale v samém závěru týdne se díky srážkám opět mírně zlepšila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem