přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 13. dubnu 2022

13.4.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 14. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, ale u 7 % objektů rostla. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zlepšil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala, to ale vzhledem k dlouhodobým charakteristikám znamenalo zlepšení stavu.

Stav hladiny podzemní vody v hlubokých vrtech v březnu se oproti předcházejícímu měsíci zhoršil v části jihočeských pánví, permokarbonu středních a západních Čech, cenomanu severočeské křídy a celého moravského terciéru. Zlepšil se pouze stav části cenomanu východočeské křídy. Zvýšil se podíl objektů s mimořádně podnormální (25 %) hladinou, naopak se snížil podíl objektů s normální (42 %) hladinou, ke změnám došlo i u dalších kategorií, kde převládalo zhoršení stavu hladiny. Větší část objektů zaznamenala stagnaci až mírný pokles hladiny (54 %), k vzestupu nebo velkému vzestupu došlo pouze u 10 % objektů. V meziročním porovnání s měsícem březen 2021 se zhoršil stav hladiny napříč celou ČR, nejvíce pak ve východních Čechách a na Moravě, zlepšil se pouze stav části permokarbonu východních Čech. Vzestup nebo velký vzestup zaznamenalo pouze 8 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 38 % objektů.

Hladiny většiny toků v průběhu týdne mírně kolísaly vlivem srážek s celkově vzestupnou tendencí. Na tocích odvodňujících horské oblasti docházelo k výraznějšímu kolísání v důsledku tání sněhové pokrývky a dešťových srážek. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 95 % průměru, ojediněle na tocích odvodňujících horské oblasti se zásobami sněhu v povodích se vyskytovaly i vyšší hodnoty (až 180 % Qm). Z hlediska hydrologického sucha se situace zlepšila a na tocích se téměř nevyskytuje.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 81–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem