přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. prosinci 2021

8.12.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 48. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemních vod. Hladina převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu. Vydatnost pramenů na území ČR byla v celkově mírně podnormální. Situace však byla nadále regionálně odlišná.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne byly převážně setrvalé nebo mírně kolísaly. V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 80 % průměru, v povodí Moravy a na Vltavě byly ojediněle i průměrné nebo mírně nadprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve většině povodí mírně zlepšila, pouze v povodí Dyje zůstala podobná.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem