přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 24. říjnu 2021

24.11.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 46. týdnu na území ČR celkově normální, vydatnost pramenů však byla v tomto týdnu celkově mírně podnormální, přičemž situace byla nadále regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zhoršil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení.

Hladiny vodních toků na našem území jsou převážně setrvalé nebo pozvolna klesají. V porovnání s dlouhodobými listopadovými normály jsou průtoky většinou podprůměrné, nejčastěji se pohybují v rozmezí od 20 do 80 % Qm, jen ojediněle dosahují průměrných až mírně nadprůměrných hodnot. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích mírně zhoršila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 76–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem