přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 30. březnu 2022

30.3.2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 12. týdnu na většině území ČR silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo ke zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu, ale u 12 % klesala výrazně. Na většině území došlo ke zhoršení stavu.

Vydatnost pramenů na území ČR byla celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil. Vydatnost pramenů se převážně mírně zmenšovala, u 6 % pramenů se však zmenšovala výrazně.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly, toky odvodňující horské oblasti se sněhem kolísaly v důsledku denního chodu teploty a odtávání sněhové pokrývky a měly celkově vzestupnou tendenci. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 55 % průměru, ojediněle pod nádržemi nebo na tocích odvodňujících horské oblasti se zásobami sněhu v povodích se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zhoršila zejména v povodí Vltavy a Dyje. I když se hydrologické sucho (Q355d) na tocích i nadále vyskytuje pouze ojediněle, více než 40 % hlásných profilů na tocích má hodnoty průtoku menší než 25 % průměru. Nejvíce se takto nízké průtoky vyskytují v povodí Moravy a Dyje.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem