přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. březnu 2023

22.3.2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 11. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (11 %) a podíl mělkých vrtů s normální hladinou (60 %) se mírně snížil, zatímco a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (7 %) se mírně zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (40 %), ale u 15 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 8 % objektů dokonce velký vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 11. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo ke zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (15 %) se snížil. Podíl pramenů s normální vydatností (47 %) se nezměnil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (14 %) mírně zvýšil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala, až se mírně zvětšovala (52 %), ale u 13 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 7 % pramenů velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků během týdne klesaly nebo byly setrvalé. V závěru týdne menší horské toky (zejména na Šumavě) mírně kolísaly vlivem odtávání sněhové pokrývky. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -20 do 0 cm, nejvíce za týden poklesly toky v povodí Labe (na Orlici až -93 cm). V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky v rozmezí nejčastěji od 40 do 135 % Qm. Toky s indikací hydrologického sucha se nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem