přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. listopadu 2021

10.11.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 44. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemních vod. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zlepšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení.

Hladiny vodních toků na našem území jsou převážně setrvalé nebo pozvolna klesají, v povodí Jizery jsou hladiny toků mírně rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými listopadovými normály jsou průtoky většinou podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 25 do 85 % Qm, jen ojediněle dosahují průměrných až mírně nadprůměrných hodnot. V povodí Vltavy, Labe a Dyje se profily s vodnostmi pod Q355d téměř nevyskytují, v povodí Odry a Moravy po Dyji je hydrologické sucho zaznamenáno cca na 20 % hlásných profilů.

Hladiny vodních nádrží byly v uplynulém týdnu setrvalé nebo jen slabě kolísaly. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem