přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 11. lednu 2023

11.1.2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 1. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo ke zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (12 %) se příliš nezměnil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (47 %) se zvýšil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (16 %) se výrazně snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (47 %), u 15 % vrtů byl zaznamenán pokles a u 2 % vrtů dokonce velký pokles hladiny, naopak vzestup nebo velký vzestup nebyl zaznamenán u žádného ze sledovaných vrtů.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 1. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (22 %), podíl pramenů s normální vydatností (39 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (17 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala, ale u 14 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení a u 6 % pramenů zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků již zvolna klesaly nebo jen mírně kolísaly. V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky většinou průměrné až mírně nadprůměrné, nejčastěji od 40 do 160 % Qm, na některých horských tocích místy i více (160 až 500 % Qm). Profily s průtoky na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu na tocích téměř nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 46–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem