přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 1. září 2021

1.9.2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 34. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Situace však byla nadále regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově nedošlo k výrazné změně vydatnosti. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšování.

Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané s převládající slabě vzestupnou tendencí. Počátkem týdne byly na některých tocích dosaženy 1. i 2. SPA, zejména v horských oblastech (Krkonoše, Jizerské hory, Beskydy). Průtoky dosahovaly rozmezí většinou 45–145  % dlouhodobého měsíčního průměru.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc srpen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 12,86 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2021 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 73,03 mil. m3.

Během srpna došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno téměř 20 mil. m3, od začátku roku 2021 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno více než 498 mil. m3.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem