přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ústřední vodoprávní úřad

Centrální úroveň státní správy na úseku vodního hospodářství je založena na modelu tzv. sdílených kompetencí mezi čtyřmi ministerstvy.

Působnost Ministerstva zemědělství jako ústředního vodoprávního úřadu je vodním zákonem stanovena jako zbytková a to pro všechny oblasti státní správy, u kterých není působnost ústředního vodoprávního úřadu taxativně stanovena pro Ministerstvo životního prostředí (např. ochrana množství a jakosti vod, zjišťování a hodnocení stavu vod, zneškodňování havárií, plnění úkolů ze vztahu k EU v oblasti ochrany vod apod.), Ministerstvo dopravy (užívání povrchových vod k plavbě) nebo Ministerstvo obrany (působnost ve věcech, v nichž je založena působnost újezdních úřadů na území vojenských újezdů). V rámci Ministerstva zemědělství existuje sekce vodního hospodářství, která je řízena náměstkem ministra. Sekce vodního hospodářství je dále členěna dle věcného zaměření do pěti odborů: státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, vodovodů a kanalizací, vody v krajině a odstraňování povodňových škod a odboru dozoru a regulace vodárenství.

Související odkazy


zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2
6.3.2014

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy prováděných ústředními správními úřady na léta 2014-2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 37 KB)

Rámcový měsíční rozpis


5.12.2013

Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí za rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 639 KB)

Zpráva o výsledcích správního rozhodování odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2012.

zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2