přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Setkání úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2021

25.11.2021

Ve dnech 25.–27. října 2021 proběhlo po roční přestávce (způsobené tehdy platnými omezeními proti covidu) pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců jednotlivých státních podniků Povodí, České inspekce životního prostředí a Státního pozemkového úřadu. Jednání uspořádalo Ministerstvo životního prostředí v hotelu Palcát v Táboře.

Prezentace z tohoto setkání jsou uvedeny níže s tím, že v nejbližších dnech ještě budou doplněny materiály prezentované Ministerstvem životního prostředí.

Zároveň bychom touto cestou rádi informovali případné zájemce z řad vodoprávních úřadů, že Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, připravuje na začátek roku 2022 vyhlášení výběrového řízení na pozici ministerský rada v oddělení státní správy ve vodním hospodářství.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem