přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
25.5.2007

Plán hlavních povodí České republiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Dne 23. května 2007 schválila Vláda ČR usnesením č. 562 Plán hlavních povodí České republiky.


1.4.2007

Předběžné přehledy významných problémů nakládání s vodami v oblastech povodí

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, na Portálu veřejné správy.


19.5.2006

Návrh Plánu hlavních povodí České republiky k připomínkám veřejnosti ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 7 MB)

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, na Portálu veřejné správy.


1.1.2006

Časový plán a program prací pro zpracování plánů oblastí povodí

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, na Portálu veřejné správy.


25.5.2018

Základní scénář vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Pro potřeby předpovědi budoucího vývoje hlavních vlivů, které budou ve výhledu do roku 2012 významně ovlivňovat stav vod, užívání vod a vodohospodářské služby v hlavních povodích České republiky byl v rámci přípravných prací pro pořízení Plánu hlavních povodí ČR zpracován tzv. Základní scénář, ve kterém se zhodnotil stav a prognóza dalšího vývoje v složkách hospodářství (průmysl, zemědělství, energetika, vodní hospodářství - správa povodí a správa vodních toků, zásobování pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu, odkanalizování a čištění městských odpadních vod, vodní doprava a turistický ruch a vodní rekreace).