přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zprávy Evropské komisi

Souhrnné zprávy Evropské komisi se řídí ustanovením článku 3, článku 8 a článku 15 Rámcové směrnice pro vodní politiku (Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky).

Zprávy jsou členěny na jednotlivé mezinárodní oblasti povodí (Labe, Odry, Dunaje).

Související odkazy


10.4.2007

Zpráva 2007– mezinárodní oblasti povodí

Souhrnné zprávy dle článku 8 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23.října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, v členění na jednotlivé mezinárodní oblasti povodí (Labe, Odry, Dunaje).


18.5.2005

Zpráva České republiky (Zpráva 2005) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 48 MB)

Zpráva České republiky dle článku 15 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpráva obsahuje výsledky charakterizace oblastí povodí podle článku 5 Směrnice pro jednotlivá hlavní povodí v České republice (odkaz na internetové stránky VÚV T.G.M.).


25.6.2004

Zpráva České republiky (Zpráva 2004) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Zpráva České republiky dle článku 3 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpráva popisuje vymezení oblastí povodí a kompetentních úřadů.