přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podpůrné dokumenty

Zde naleznete souhrn metodických podpůrných dokumentů v rámci přípravy a zpracování plánů oblastí povodí.


20.12.2007

Metodický přístup k aplikaci článku 4 Rámcové směrnice vodní politiky ES v plánech oblastí povodí

Tento Metodický přístup vychází z Rámcové směrnice a rozvíjí možnosti využití výjimek z požadavku dosažení dobrého stavu u všech vodních útvarů dané oblasti povodí do roku 2015.


6.12.2006

Metodika hodnocení programu opatření

Metodický postup výběru a posouzení opatření zahrnutých do programu opatření plánů oblastí povodí.


20.12.2005

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Vstupní studie k zajištění procesu informační podpory plánování v oblasti vod zpracovaná DHI Hydroinform, a.s.


20.12.2005

Katalog opatření - katalogové listy

V rámci Katalogu opatření bylo navrženo celkem 43 katalogových listů rozčleněných dle pracovních skupin.


20.12.2005

Katalog opatření

Metodická pomůcka pro výběr vhodných opatření pro řešení hlavních typů významných problémů.


13.12.2005

Odhad objemu nádrží potřebného pro kompenzaci poklesu odtoku vlivem klimatické změny PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., Praha, listopad 2005.


15.8.2005

Snížení rizika povodní v Evropě

Akční program Evropské komise a návrh nové směrnice - internetová konzultace.