přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

První plánovací období

Pro první plánovací období se v letech 2004 až 2009 zpracovaly plány povodí, které vstoupily v platnost ke dni 22. 12. 2009. Do 22. 12. 2012 se zaváděly schválené programy opatření ke splněné stanovených cílů do 22. 12. 2015.

Pro první plánovací období (2009–2015) byly zpracovány a přijaty plány povodí v následujících úrovních:

Plány oblastí povodí naplňovaly požadovanou základní úroveň zpracování plánů povodí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Byly z nich sestaveny souhrnné Plány národních částí mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje a ty byly vkladem České republiky do Plánů mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.

Přílohy