přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
5.4.2004

Z historie plánování ve vodním hospodářství

První historicky doložený vodohospodářský plán byl zpracován již před 3700 lety.


5.4.2004

Státní vodohospodářský plán republiky Československé (SVP 1953)

SVP zpracovaný v letech 1949 – 1953 se stal prvním soustavným přehledem možností využití vodního bohatství našeho státu.


5.4.2004

Směrný vodohospodářský plán ČSR (SVP 1975)

Druhé vydání SVP bylo zpracováno v letech 1970–1975 a je s řadou přijatých změn a doplňků v doprovodných publikacích platný dodnes.


5.4.2004

Vývoj plánování ve vodním hospodářství po roce 1989

Nový impuls pro vodohospodářské plánování – příprava nové úpravy vodního práva včetně implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen Rámcová směrnice o vodách).