přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Modré zprávy

Modrá zpráva neboli Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky je ročenka, která podává podrobný přehled o stavu vodního hospodářství České republiky v jednotlivých letech a informuje čtenáře o konkrétním hospodaření s vodou a využívání vodních zdrojů.

Zabývá se hydrologickou bilancí (teplotní, srážkové a odtokové poměry), hydrologickými extrémy od povodní po sucho, jakostí povrchových a podzemních vod, nakládáním s vodami (odběry, vypouštění) a zdroji znečištění (bodové a plošné znečištění). Dále zpravuje o správě vodních toků, o vodovodech a kanalizacích včetně zásobování pitnou vodou (vodné, stočné), o rybářství a rybníkářství a v neposlední řadě informuje o plánování v oblasti vod. Nedílnou součástí publikace jsou legislativní opatření a také problematika mezinárodních vztahů a výzkumu a vývoje v oblasti vod.


zobrazit po
29.5.2003

Modrá zpráva 2000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Publikace přináší nejenom souhrnné informace o jakosti našich vodních toků i nádrží, ale rovněž údaje o povodňovém nebezpečí i ekonomické informace související s činností správců vod.


27.5.2003

Modrá zpráva 1999 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 713 KB)

Publikace poskytuje souhrnné informace o procesech, které proběhly ve vodním hospodářství v roce 1999, o základních trendech vývoje a rozsahu dosažených změn.


26.5.2003

Modrá zpráva 1998 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Publikace poskytuje souhrnný přehled o všech činnostech zahrnovaných do systému vodního hospodářství.

zobrazit po