přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Světový den vody

19.3.2010

Tisková zpráva – Již po osmnácté se sešli odborníci na vodní hospodářství při příležitosti Světového dne vody. Na tomto tradičním setkání jsou vždy prodiskutována aktuální témata z oboru vodního hospodářství. Se světovým dnem vody jsou spojeny i vzdělávací aktivity.

Letošního setkání se zúčastnil i ministr zemědělství Jakub Šebesta. „Vodní hospodářství je významným oborem, kterému na ministerstvu věnujeme velkou pozornost,“ řekl ministr Šebesta a dodal: „Aktuálním tématem je mimo tání sněhu zejména novela vodního zákona, kterou tento týden schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna.“ Jedná se o obsáhlou novelu, kterou si vyžádal vývoj ve vodním hospodářství a povinnosti dané členstvím ČR v EU. Novela přináší řadu změn, které snižují administrativní zátěž a náklady  spojené s realizací vodního zákona ve státní správě pro podnikatele i občany.

Vzhledem k vysokým zásobám vody ve sněhu, MZe pečlivě sleduje jeho tání. Zprávy o situaci se zpracovávají na základě aktuálních údajů povodí a Českého hydrometeorologického ústavu. Trvale se porovnává množství vody ve sněhu s volným prostorem v nádržích tak, aby byla využita maximální možnost zachytit případnou povodňovou situaci. Aktualizované údaje o průtocích a vodních hladinách na významných vodních tocích i o srážkách jsou dostupné na Vodohospodářském informačním portálu VODA - www.voda.gov.cz.

Ochrana před povodněmi je jednou z priorit resortu, o čemž svědčí objem připravených finančních prostředků. Pro období 2007 – 2013 činí více než 10 mld. Kč. Přičemž čerpání těchto prostředků uspokojivě pokračuje. „Nejen finanční prostředky, ale i legislativní kroky usnadňují budování ochrany před povodněmi, například loňská tzv. malá novela vodního zákona znamenala významný impuls pro tato opatření,“ uzavřel ministr Šebesta.

V rámci Světového dne vody pořádá ministerstvo zemědělství tradičně výtvarnou soutěž pro děti. Nejlepší díla s vodní tématikou jsou vždy na setkání vystavena. Spuštěn je interaktivní vzdělávací projekt pro děti s názvem „Putování vody“. Jeho cílem je představit dětem vodu jako jeden z nejcennějších přírodních zdrojů na naší planetě a zábavnou formou je vzdělávat v oblasti ochrany vod a udržitelného rozvoje ve využívání vodních zdrojů. Projekt běží na webových stránkách www.putovanivody.cz.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem