přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
13.4.2010

Stanovisko č. 57 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 73 KB)

Oddílná kanalizace k odvádění srážkových vod, která není kanalizací pro veřejnou potřebu, a související otázky.
[Nejedná se o vztahy, na které se aplikuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů]


9.3.2010

Výklad č. 55 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 58 KB)

Povinnost vlastníka, popř. provozovatele oddílné kanalizace sloužící k odvádění srážkových vod, na kterou se rozhodnutím vodoprávního úřadu vztahuje zákon o vodovodech a kanalizacích.
[k § 1 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích]


13.4.2010

Výklad č. 52 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 108 KB)

Stanovení oddílných kanalizací pro odvádění srážkových vod vodoprávním úřadem kanalizacemi, na které se vztahuje zákon č. 274/2000 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
[k § 1 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.8.2006

Výklad č. 49 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu ukončené čistírnou odpadních vod

[k ustanovení § 18 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích]  


3.11.2006

Výklad č. 48 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Umístění ovládacích armatur vodovodů a kanalizací v pozemních komunikacích

[vztah § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích k ustanovením zákona o vodovodech a kanalizacích] 


21.3.2008

Výklad č. 47 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 108 KB)

Právní povaha a rozsah zmocnění ve smlouvách uzavíraných mezi vlastníkem a provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu     
[k ustanovení § 8 odst. 6 a  § 36 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích]


21.3.2008

Výklad č. 44 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Potrubí pro přívod a odtok odpadních vod u domovní čistírny odpadních vod     
[k ustanovení § 3 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích] 


21.3.2008

Výklad č. 41 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 102 KB)

Vodovodní přípojky napojené na výtlačný řád. Absence dokladů k existující vodovodní nebo kanalizační přípojce.

[k ustanovení § 3 zákona o vodovodech a kanalizacích]


11.10.2005

Výklad č. 40 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Postup Ministerstva zemědělství na základě právních předpisů
[k § 38 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 37 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Četnost odběrů vzorků a rozsah analýz surové vody
[k § 13 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích a k § 21, 22 prováděcí vyhlášky]

zobrazit po