přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
7.8.2006

Výklad č. 45 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Trvání smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích v případě zrušení vodovodního řadu, na který je odběratel napojen
[k ustanovení § 3 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.8.2006

Výklad č. 41 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 KB)

Vodovodní přípojky napojené na výtlačný řad. Absence dokladů k existující vodovodní nebo kanalizační přípojce.
[k ustanovení § 3 zákona o vodovodech a kanalizacích]


1.2.2006

Výklad č. 39 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 121 KB)

Právo vlastníka popř. provozovatele kanalizace na úplatu za odvádění vyčištěných
kontaminovaných podzemních vod
[k § 8 odst. 11 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 33 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Čištění odpadních vod na ČOV ve vztahu k uplatnění věcně usměrňované ceny [k § 2 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 32 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 122 KB)

Povinnost vlastníka vodovodu umožnit připojení na vodovod
[k § 8 odst. 4, § 11 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích a k § 15 odst. 5 prováděcí vyhlášky,]


7.2.2005

Výklad č. 29 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Uzavírání smluv o dodávce vody nebo o odvádění odpadních vod
[k § 8 odst. 5, § 36 odst. 1, 2 a § 39 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 27 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 179 KB)

Platba za odvádění srážkových vod
[k § 20 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 26 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 125 KB)

Povinnost uzavřít smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod
[k § 8 odst. 5 a § 36 odst. 1, 2 zákona o vodovodech a kanalizacích]


5.3.2012

Výklad č. 25 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 399 KB)

Opravy a údržby vodovodních a kanalizačních sítí
[k § 3 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích] 


7.2.2005

Výklad č. 23 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Vodné, stočné
[k § 20 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 20 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 KB)

Právo na osazení vodoměru
[k § 16 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.1.2019

Výklad č. 19 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 166 KB)

Povinnost připojení se na kanalizaci [k § 3 zákona o vodovodech a kanalizacích]


11.10.2005

Výklad č. 19 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Povinnost připojení se na kanalizaci
[k § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 18 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Změna a zrušení povolení vydaného dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích
[k § 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 15 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Návrh na uzavření smlouvy o dodávce (areálové) vody
[k § 8 odst. 4, 5 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 11 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Dvousložková cena ve vztahu k nevyužívaným přípojkám
[k § 20 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 4 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 183 KB)

Vymáhání poplatku za umožnění připojení
[k § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích]

zobrazit po
  • 1