přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zákon o vodovodech a kanalizacích

Přijaté a schválené výklady k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům (datum poslední aktualizace 13. července 2009).

K 15. březnu 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na schválenou novelu (zákon č. 76/2006 Sb.) byly výkladovou komisí k zákonu o vodovodech a kanalizacích a související právní předpisy v působnosti Ministerstva zemědělství revidovány všechny výklady schválené před účinností novely zákona. Byla provedena kontrola jednak z důvodu formálních změn (změna označení některých ustanovení zákona), jednak z hlediska smyslu a účelu výkladů k jednotlivým ustanovením zákona. V důsledku této rozsáhlé revize byly následně některé výklady změněny nebo zcela zrušeny. Pro zachování kontinuity zůstávají zrušené nebo upravené výklady v původním znění vystaveny na web stránkách MZe, viz odkaz níže „Původní znění výkladů k zákonu o vodovodech a kanalizacích“. Výklady, které nebyly změněny a výklady schválené po účinnosti novely jsou nadále vystaveny v přílohách.

Související odkazy


30.6.2017

Výkladová komise pro zákon o vodovodech a kanalizacích

Personální složení výkladové komise pro zákon o vodovodech a kanalizacích.