přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
25.9.2020

Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 521 KB)

V Metodickém pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací č.j. 14000/2020-15132 ze dne 24.9.2020 se provádí oprava zřejmé nesprávnosti, která spočívá v nesprávném údaji v Tabulce č. 8 „Cenový ukazatel typového objektu čerpací stanice“, který je uvedený pro kapacitu čerpací stanice Qč pro 1 l/s, kdy chybně uvedený údaj „815 tis. Kč“ je opraven na „415 tis. Kč“.

Opravený Metodický pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací
je nově vydán pod č.j. 14000/2020-15132-1.


14.4.2020

Metodický pokyn pro zpracování a dokládání realizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj.: 9353/2020-15132 pro zpracování a dokládání realizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.


30.8.2011

Metodický pokyn 44929/2011-15000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 18. srpna 2011 k zajištění jednotného postupu při řešení problematiky vypouštění a čištění odpadních vod s nadstandardním znečištěním v rámci schvalování Kanalizačních řádů podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  a  § 24 a 25 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Metodický pokyn je určen krajským úřadům, vodoprávním úřadům, zpracovatelům Kanalizačních řádů a vlastníkům a provozovatelům kanalizací pro veřejnou potřebu.


9.5.2006

Metodický pokyn 16497/2006-16000

Metodický pokyn náměstka ministra zemědělství ČR ze dne 9. května 2006 vydaný v souvislosti s povodňovými situacemi v březnu a dubnu 2006, které způsobily poškození vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


1.7.2003

Metodický pokyn 24142/2003-6000

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 1. července 2003 pro stanovení výše vodného a stočného k § 36 odst. 5 a 7 zákona č. 274/2001 Sb.


11.9.2002

Metodický pokyn 29192/2002-6000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 354 KB)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 11. září 2002 pro zpracování vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací.


11.9.2002

Metodický pokyn 29193/2002-6000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 247 KB)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 11. září 2002 pro zpracování vybraných údajů z provozní evidence vodovodů a kanalizací.


31.5.2002

Metodický pokyn 10532/2002-6000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 562 KB)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 31. května 2002 pro plán kontrol jakosti v průběhu výroby pitné vody a plán kontrol míry znečištění odpadních vod.


2.5.2002

Metodický pokyn 10689/2002-6000

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 2. května 2002 pro vydávání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu.


2.5.2002

Metodický pokyn 10535/2002-6000

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 2. května 2002 pro určení optimální velikosti fakturačního vodoměru a profilu vodovodní přípojky.


1.1.2002

Metodický pokyn 10534/2002-6000

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 2. července 2002 pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje.

zobrazit po
  • 1