přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“

31.5.2021

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.“ (dále jen podprogram „129 403").

Žádosti o podporu v rámci podprogramu 129 403 jsou přijímány od
20. května 2021 do 30. září 2021 nebo do vyčerpání alokace 
(doba otevření výzvy bude minimálně pracovních 5 dní). Celková alokace výzvy je 1 000 mil. Kč. Kompletní podmínky výzvy jsou v příloze.

Žádosti o poskytnutí finanční podpory se podávají prostřednictvím Jednotného dotačního portálu pod záštitou Ministerstva financí (dále jen „JDP“) v rozsahu přílohy č. 2 Pravidel a to v rámci následujících výzev:

  • 129 403-1_1 Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury - Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody,
  • 129 403-1_2 Obnova a modernizace vodárenské infrastruktury - Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody,
  • 129 403-1_3 Smart Metering - Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Takto elektronicky podanou žádost včetně povinných příloh musí investor doručit MZe vytištěnou a podepsanou nejpozději do 14 kalendářních dnů od registrace žádosti.

Žádost lze doručit osobně na podatelnu MZe nebo zaslat doporučeně poštou (rozhoduje datum podání na MZe nebo datum razítka podání na poště), a to na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor vodovodů a kanalizací, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1.

Registraci na JDP lze provádět již nyní, ale uvedené výzvy budou pro podávání žádostí dostupné od 20.5.2021.

Příjem žádostí byl v rámci výzev „129 403-1_1 Výstavba
a zabezpečení vodárenské infrastruktury“ a „129 403-1_2 Obnova
a modernizace vodárenské infrastruktury“  pozastaven z důvodu naplnění jejich alokace.

U výzvy129 403-1_3 Smart Metering“ příjem žádostí nadále pokračuje.

Přílohy

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem