přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vodovody a kanalizace

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje rozvoj vodovodů a kanalizací a prostřednictvím investičních dotačních programů na podporu výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Aktuálně je na období 2021–2025 připraven program 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, který navazuje na úspěšné dotační programy z předchozích let.

Nově byl spuštěn podprogram 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“, jehož hlavní náplní je podpora výstavby, modernizace, rekonstrukce a obnovy za účelem zabezpečení vodárenských soustav. Jeho cílem je zajištění a zabezpečení dostupnosti pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu s důrazem na nejvíce suchem ohrožené oblasti, regiony a okresy. Tento program navazuje na usnesení č. 18 vlády České republiky ze dne 6. ledna 2020 a následnou Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky.

V roce 2020 Ministerstvo zemědělství připravilo nový dotační program
129 420 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

O podporu v rámci uvedených programů mohou žádat obce, svazky obcí a vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí. Termíny a způsob předkládání nových žádostí o zařazení akcí do Programu vyhlašuje Ministerstvo zemědělství formou výzev.

Pro vyplnění a tisk nebo online zaslání formulářů S 09 (u některých programů povinná příloha v rámci programového financování) je nezbytné vytvoření osobního účtu na portálu EDS/SMVS.

Aktuální výzvy:

II. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 420