přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Suché nádrže

Území určená k řízeným rozlivům povodní na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, která slouží k ochraně území obce, kraje nebo státu. V případě jejich využití při povodních se poškozeným poskytuje náhrada za škodu vzniklou řízeným rozlivem povodní podle stanovených pravidel.

Území určená k řízeným rozlivům povodní vymezuje § 68 zákona č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako pozemky nezbytné pro vzdouvání, popřípadě akumulaci povrchových vod veřejně prospěšnými stavbami na ochranu před povodněmi. Vlastnické právo k nim je omezeno dohodou nebo postupem podle § 55a vodního zákona.

Za škodu vzniklou řízeným rozlivem povodní na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v zátopách vybudovaných suchých nádrží náleží poškozenému náhrada podle nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zajišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k rozlivům povodní. Pro účely uplatnění náhrady škody zveřejňuje Ministerstvo zemědělství podle § 1 odst. 2 uvedeného nařízení vlády data počátku a ukončení rozlivu vody v suchých nádržích.

Postup při zjišťování škod v územích k řízeným rozlivům a administrace žádostí je dána Příkazem ministra zemědělství České republiky č. 10/2015 k realizaci postupu Ministerstva zemědělství při zjišťování škod v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle nařízení vlády č. 203/2009 Sb.

Právo na náhradu škody se uplatňuje podáním žádosti o náhradu škody Ministerstvu zemědělství Sekci vodního hospodářství. Po ověření oprávněnosti žádosti je provedena prohlídka území místního šetření, která je v kompetenci Státního zemědělského intervenčního fondu. Na základě škodního protokolu z prohlídky a splnění všech podmínek žádosti je následně Ministerstvem zemědělství vypočtena výše náhrady, která bude vyplacena jako náhrada za škody způsobené rozlivem.

Přílohy

Související odkazy


21.2.2023

Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 61 KB)

Seznam suchých nádrží aktualizovaný k 31. 12. 2022 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.


9.3.2022

Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 58 KB)

Seznam suchých nádrží aktualizovaný k 31. 12. 2021 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.


11.2.2021

Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 57 KB)

Seznam suchých nádrží aktualizovaný k 31. 12. 2020 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.


30.6.2020

Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod

Aktualizovaný seznam suchých nádrží k 1. 1. 2020 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.


6.2.2019

Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 169 KB)

Seznam suchých nádrží k 1. 1. 2019 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.


6.3.2018

Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 168 KB)

Seznam suchých nádrží k 1. 1. 2018 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.


14.2.2017

Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 722 KB)

Seznam suchých nádrží k 1. 1. 2017 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.


12.2.2016

Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Seznam suchých nádrží k 1. 1. 2016 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.


3.2.2015

Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 598 KB)

Seznam suchých nádrží k 1. 1. 2015 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.


30.6.2014

Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 112 KB)

Seznam suchých nádrží k 1. 1. 2014 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.