přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prevence před povodněmi IV

Dotační program 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ (2019 - 2024) navazuje na úspěšné předchozí etapy realizované již od roku 2002.

Cílem čtvrté etapy je zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem dle směrnice 2007/60/ES realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory (tj. zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci povodí.

Program 129 360 je rozdělen na čtyři podprogramy:

  • 129 363 „Podpora projektové dokumentace“,

  • 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí",

  • 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“,

  • 129 366 „ Podpora přípravy a realizace vyvolaných investic a staveb související s výstavbou vodního díla Nové Heřminovy.

    Pozn. V rámci podprogramu 129 366 je žadatelem o poskytnutí dotace pouze státní Podnik Povodí Odry.

Pro vyplnění a tisk formulářů S 09 (povinná příloha Žádosti o poskytnutí dotace v programu 129 360) je nezbytné vytvoření osobního účtu na portálu EDS/SMVS. Registraci je možné provést z odkazu https://isprofin.mfcr.cz/Rezortni.

V případě dotazů k vyplnění formulářů kontaktujte:
Ing. Havelková, tel: 221 812 708, email: danahavelkova@mzecz.

Přílohy