přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prevence před povodněmi III

Dotační program 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ (2014 - 2022) navazuje na úspěšné předchozí programy: 229 060 „podpora prevence před povodněmi I“ (2002 – 2007) a 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ (2007 – 2014).

Cílem třetí etapy je realizace technických protipovodňových opatření v letech 2014 - 2022 a to především efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových územích. V programu jsou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rozlivů povodní, budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory. Zejména jsou podporována chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle tzv. povodňové směrnice 2007/60/ES. Pokud jsou v rámci programu 129 260 navrhována opatření snižující objem záplavového území, musí být současně navržena opatření zaměřená na zřizování retenčních prostorů, jimiž je snížení objemu inundací kompenzováno. Příjem žádostí o poskytnutí dotace v programu 129 260 byl v roce 2019 ukončen. Do roku 2022 budou postupně dokončovány časově náročné protipovodňové stavby.

Program 129 260 je rozdělen na čtyři podprogramy:

  • 129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“,
  • 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení“,
  • 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí",
  • 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“.

Přílohy